Pogoji sodelovanja

Revija ZMAJČEK organizira različne nagrade igre/natečaje, ki so mesečno objavljene v reviji ZMAJČEK. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradnih igrah. S sodelovanjem v Zmajčkovem nagradnem povabilu soglašate s spodaj navedenimi pogoji in pravili.

Vsi udeleženci v nagradnih igrah in natečajih revije ZMAJČEK  z udeležbo v njih (s tem, da so poslali npr. risbico, fotografijo, pesmico, besedilo ali odgovor … na nagradno vprašanje oziroma povabilo in svoje podatke na uredništvo revije Zmajček v kakršnikoli obliki), potrjujejo, da sprejemajo pravila sodelovanja v nagradni igri ali natečaju in dajejo soglasje, da se njihovi osebni podatki obdelujejo za namene, povezane z izvedbo nagradne igre oz. natečaja in javno objavijo. Kateri podatki bodo objavljeni in kje bodo objavljeni, je določeno v Pravilih sodelovanja.

Pravila sodelovanja

Udeleženec v nagradni igri pošlje risbico, fotografijo, izdelek … ali odgovor na nagradno vprašanje oziroma natečaj na uredništvo revije Zmajček (Studio Hieroglif d.o.o., Slamnikarska 18, 1230 Domžale) ali na elektronski naslov revijazmajcek@siol.net, s pripisom, za katero nagradno igro gre do datuma, objavljenega v nagradni igri ali natečaju. Udeleženec dopiše svoje ime in priimek ter naslov,v  primeru mladoletne osebe pa tudi ime in priimke ter naslov staršev ali zakonitih zastopnikov.

Nagradne igre ali natečaji se zaključijo na datum, ki je javno objavljen, žrebanje nagradnih iger pa se izvrši na uredništvu revije Zmajček najkasneje 3 dni po tem datumu.

V primeru nagradnega natečaja o nagrajencih odloča komisija, ki jo določi uredništvo.

Uredništvo se zavezuje, da bodo nagrajenci:

  • objavljeni v naslednjem izidu revije Zmajček (določeno v nagradni igri)
  • na spletni strani zmajcek.net (in sicer ne več kot eno leto)
  • objavljeno bo ime, priimek in kraj, iz katerega so.

Potem uredništvo revije Zmajček umakne podatke o izžrebancih iz javne objave in jih izbriše. Računovodstvo hrani podatke v skladu z Zakonom o dohodnini.

Izročitve nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti, v mesecu po objavi nagrajencev, pred izidom nove številke revije Zmajček. Reklamacije sprejemamo na revijazmajcek@siol.net. Nagrade niso izplačljive v gotovini in niso prenosljive. Pravila veljajo za nagradne igre objavljene v reviji Zmajček razen, kjer je na razviden način navedeno drugače. Organizator lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnih igrah. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Zasebnost in varstvo podatkov

Uredništvo revije Zmajček bo podatke nagrajencev (ime, priimek in kraj) objavilo samo z namenom, da obvesti nagrajence, da so bili izžrebani in jim posreduje nagrade, in jih ne bo uporabljajo v nobene druge namene.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in uredbo GDPR.

Uredništvo si pridržuje pravico ne podeliti nagrade, v primeru nezadostnih odgovorov ali nekvalitetnih materialov.

 

Uredništvo revije Zmajček

Urša Krempl, odgovorna urednica