o reviji

Predstavitev

Zmajček je leposlovna in poučna revija z didaktičnimi vsebinami, ki otroke že 28 let vabi v svet branja, pisanja in igre.
Vsak mesec na kar 64 straneh prinaša kakovostne in raznovrstne vsebine in tako opravlja pomembno nalogo pri razvijanju zgodnje pismenosti ter bralne kulture in otrokom omogoča spoznavanje različnih svetov na zanimiv in igriv način.
Zmajček je namenjen mladim bralcem od tretjega do osmega leta. Snovalci revije (pisatelji, ilustratorji, slavisti, pedagoški strokovnjaki) s posebno pozornostjo sledijo izbiri vsebin, ki na otroku dostopen način nevsiljivo naglašajo spoznavni, etični in estetski vidik literature in didaktičnih vsebin. Ob zavedanju, da se človek samorealizira šele, ko v sebi in sožitju z drugimi doživlja razsežnost svojih potencialov, revija zgledno spodbuja nravstven čut, plemeniti in usmerja k resnično dobremu in lepemu. Vsebine otroke navajajo tudi k strpnosti ter razumevanju vzrokov in učinkov predsodkov, stereotipov ter preživelih ideoloških vzorcev.
Zmajček vztraja na stališču Otona Župančiča, da je treba mladini ponuditi najboljše med najboljšim. Povezujoča nit revije bodo tudi v prihodnje univerzalne vrednote, ki jih čas ne zmore »povoziti«.

Še ne poznate revije Zmajček? Pišite nam za OGLEDNI IZVOD na revijazmajcek@siol.net

 

Naslov uredništva:
Slamnikarska 18, 1230 Domžale
Tel.: 01 722 60 40; 01 722 60 45
E-pošta: revijazmajcek@siol.net

Odgovorna urednica:
Urša Krempl
E-pošta: ursa.krempl@zmajcek.net

Izdajatelj:
Studio Hieroglif d.o.o.