o reviji

Vsebina revije

 

LEPOSLOVJE

Pesmi in zgodbe za večerno branje, slikopisi, stripi, uglasbena pesem za petje in igro, uganke za vedoželjne …  Mlajšim otrokom jih berejo odrasli, starejši jih že lahko berejo sami.  Vsa Zmajčkova literarna dela so kakovostna in raznovrstna ter se prepletajo z odličnimi ilustracijami uglednih slovenskih ilustratorjev.

NARAVA IN DRUŽBENO OKOLJE

Zmajček otrokom pomaga spoznavati naravno in družbeno okolje (ljudi, živali, rastline, šport, kulturno dediščino …), spodbuja radovednost, opazovanje in estetsko doživljanje.

USTVARJALNI NAMIGI

Zmajček spodbuja ustvarjanje in izdelovanje izdelkov iz različnih materialov, razvija ročne spretnosti in uvaja v svet kuhanja …

DIDAKTIČNE NALOGE, NALEPKE, KARTONSKI VLOŽEK

Obsežen del revije je namenjen didaktičnim vsebinam, ki so skrbno premišljene.  Usklajene so s programi vrtca in prvega triletja osnovne šole. Otroci tako igrivo spoznavajo logične in matematične pojme ter odnose (razvrščanje, uporaba simbolov, osnove geometrije, seštevanje), spodbujeni so k razmišljanju in aktivni uporabi jezika. S priloženimi nalepkami pa še uspešneje razvijajo koordinacijo oko-roka.

Pokukaj v igrarije …

PRILOGA ZA STARŠE:
Brez trde hoje do dobre vzgoje

Strokovni članki v sredici revije so namenjeni staršem, vzgojiteljem in učiteljem ter prinašajo metode, nasvete in spodbude strokovnjakov, ki lahko vzgojo otrok precej olajšajo.

Arhiv člankov