POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V PODJETJU  STUDIO HIEROGLIF d.o.o.

Ta politika varstva osebnih podatkov je namenjena vsem uporabnikom spletne strani podjetja Studio Hieroglif d.o.o. V podjetju Studio Hieroglif spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov ter vas želimo seznaniti s tem, kako varujemo vaše osebne podatke.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, je Studio Hieroglif d.o.o., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

Dolg naziv: Studio Hieroglif podjetje za založništvo, prodajo in nakup avtorskih del ter posameznih umetniških del, d.o.o.
Kratek naziv: Studio Hieroglif d.o.o.
Naslov: 
Slamnikarska cesta 18
Poštna številka in kraj: SI-1230 Domžale
Matična številka:  5407788
Spletna stran: www.zmajcek.net
E-pošta: studio.hireoglif@siol.net

Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. Studio Hieroglif bo kot upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z Uredbo (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb.

Studio Hieroglif d.o.o., zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

1. Kategorije osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbiramo, so odvisni od narave poslovnega razmerja.

– O prejemnikih novic s spletne strani www.zmajcek.net, zbiramo: e-naslov, ime, priimek, naslov, poštna številka, pošta, telefonska številka.

– O naročnikih na revijo: podatki o prejemniku revije: ime in priimek, naslov, podatki o plačniku: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

– O poverjenikih v šolah in vrtcih: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

– O udeležencih v nagradnih igrah  zbiramo: elektronski naslov, ime, priimek in naslov. Nagrajenci morajo Studiu Hieroglif posredovati tudi davčno številko, če gre za nagrado v vrednosti nad 42 EUR, če gre za denarno nagrado pa tudi številko bančnega računa.

– O tistih, ki so pri nas kupili knjige ali druge izdelke, zbiramo: ime, priimek, naslov (vključno z datumi sprememb), naslov za dostavo, podatek o številu obrokov (v primeru odloženega plačila), način plačila, stacionarni telefon, mobilni telefon, elektronski naslov, število nakupov, znesek dolga, znesek nakupov, podatke o naročilih in nakupih (nakupni zgodovini), datum posamezne fakture.

– Piškotki na spletnih straneh

Studio Hieroglif na svojih spletnih straneh uporablja besedilne datoteke, imenovane piškotki, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile možne brez piškotkov. Interakcija med uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Zaradi uporabe piškotkov lahko Studio Hieroglif  uporabnikom prikazuje relevantno in zanimivo ponudbo in jim zagotovi prijetno uporabniško izkušnjo. Piškotki se shranijo v uporabnikov računalnik, pametni telefon ali drugo napravo in se uporabljajo v brskalniku. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Interakcija med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni uporabnikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in uporabniku prijazno.

Poznamo različne vrste piškotkov:

 • Nujno potrebni piškotki: Ti piškotki so ključnega pomena, saj omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani ali za nudenje storitev, ki ste jih zahtevali. (, da se shranijo izdelki, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico). Za uporabo teh piškotkov ne potrebujemo vašega dovoljenja.
 • Funkcionalni piškotki: Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbire (kot so vaše uporabniško ime, jezik ali regija, v kateri se nahajate) in vam nudi izboljšane in bolj osebne funkcije. Informacije, ki jih zberejo ti piškotki, so lahko anonimizirane in ti piškotki ne morejo slediti vaši aktivnosti v brskalniku na drugih spletnih straneh.
 • Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb: Ti piškotki se uporabljajo za dostavo oglasov, ki so bolj pomembni za vas. Uporabljajo se tudi za omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje. Običajno jih namestijo oglaševalske mreže z dovoljenjem upravljavca spletne strani. Zapomnijo si, da ste obiskali spletno stran in ta informacija je posredovana ostalim organizacijam, kot so oglaševalci. Ciljni ali oglaševalni piškotki so lahko pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija. Za več informacij o oglaševalskih piškotkih in zasebnosti na spletu si oglejte vodnik, ki ga je ustvarila panoga za oglaševanje na internetu in je na voljo na strani youronlinechoices.com.

2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

– Obdelava na podlagi pogodbe

Studio Hieroglif obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz sklenjenih prodajnih pogodb s kupci (naročila revije, knjig, glasbenih zgoščenk, trgovskega blaga).

V okviru izpolnjevanja obveznosti obdeluje kontaktne osebne podatke kupcev (ime, priimek, naslov, telefonska številka, poštni naslov, elektronska pošta) za naslednje namene: identifikacija kupca oziroma člana, dobava naročenega blaga, dostava naročenega blaga na dom, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil kupcem oziroma članom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za druge namene, potrebne za izvajanje razmerja med Studiom Hieroglif in kupcem.

– Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke bo Studio Hieroglif dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika za omejitev obdelave osebnih podatkov ali prenehanja pogodbenega razmerja med posameznikom in Studiom Hieroglif . Po preteku zakonsko določenega obdobja bo Studio Hieroglif te podatke uničil.

– Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Studio Hieroglif lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, vendar le, če po skrbni oceni interesi Studia Hieroglif ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika. Skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov spada med zakonite interese upravljavca osebnih podatkov tista obdelava, ki je nujna za preprečevanje prevar in zlorab ali za izterjavo neplačanih pogodbenih obveznosti kupcev.

– Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da Studiu Hieroglif. Studio Hieroglif obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbi, dogodkih, ki jih organizira Studio Hierolgif, in o drugih informacijah, proučevanje in analize odzivov na naslovljene ponudbe, sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih, ki jih organizira Studio Hieroglif. Posameznika se lahko naslavlja po različnih komunikacijskih kanalih, glede na to, katere kontaktne podatke je posameznik posredoval Studiu Hieroglif ob podaji soglasja za namene neposrednega trženja (po navadni pošti, elektronski pošti).

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredeli Studio Hieroglif, pri čemer si Studio Hieroglif v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika s Studiom Hieroglif. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni, oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebni podatki posameznika bodo posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, ko bo to nujno v okviru izpolnjevanja pravic in obveznosti iz sklenjene prodajne pogodbe, pogodbe o naročilu in dobavi revij, knjig in drugega blaga na podlagi zakonitega interesa upravljavca oziroma če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.

Podatki se bodo posredovali:

 • prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ter odstopa od pogodbe
 • tiskarjem za namen tiskanja naslovljenih mailingov in UPN nalogov
 • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov

4. Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov Studio Hieroglif hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani oziroma do preklica soglasja s strani posameznika.

V okviru zakonitega interesa Studio Hieroglif hrani podatke praviloma še 5 let od zadnjega nakupa.

Določene podatke je Studio Hieroglif  kot upravljavec dolžan hraniti skladno z veljavno zakonodajo (npr. izdani računi se skladno z zakonom hranijo 10 let od njihove izstavitve). Podatke sodelujočih v nagradnih igrah hranimo samo, dokler nagrade niso podeljene, nato se izbrišejo oziroma uničijo, izjema so osebni podatki nagrajencev, katere smo dolžni hraniti skladno z veljavno davčno zakonodajo še 10 let po podelitvi nagrade.

Studio Hieroglif zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika.

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Studio Hieroglif zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Studio Hieroglif sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov studio.hieroglif@siol.net ali po pošti na naslov Studio Hieroglif d.o.o., Varstvo osebnih podatkov, Slamnikarska 18, 1230 Domžale, ali preko telefona na št. 01/7226 040.

Studio Hieroglif posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa do podatkov
 • Pravico do popravka
 • Pravico do izbrisa (pravico do pozabe)
 • Pravico do omejitve obdelave
 • Pravico do ugovora

a) Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Studia Hieroglif dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi zahteve posameznika Studio Hieroglif zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

b) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Studio Hieroglif popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Studio Hieroglif brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Studio Hieroglif pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa Studio Hieroglif, pa za obdelavo njegovih osebnih podatkov ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom
 • kadar gre za podatke v zvezi s ponujanjem storitev družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

d) Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Studio Hieroglif omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • Studio Hieroglif osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

e) Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Studio Hieroglif.
Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takšnega trženja. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov upravljavcu pošlje na elektronski naslov hieroglif@siol.net ali po pošti na naslov Studio Hieroglif d.o.o., varstvo osebnih podatkov, Slamnikarska 18, 1230 Domžale.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

V Domžalah, 25. 5. 2018